מהנדס אזרחי, גיאודט, מודד מוסמך ומתכנן כבישים המספק מגוון שירותי תכנון וייעוץ. בעל יכולות ניהול, ארגון וביצוע של פרויקטים בהיקפים גדולים, לצד ניסיון מקצועי במתן שירותי הנדסה בבנייה, תכנון כבישים, תשתיות ופיתוח ומדידות הנדסיות.
הנדסה גיאודטית
- מדידות הנדסיות לתכנון מפורט
- תכניות לצורכי רישום בטאבו
- תשריטי חלוקה
- מפות מצביות להיתרי בנייה
- מפות עדות AS MADE
- הקמת רשתות בקרה
  אופקית GPS וכן בסיסי
  נתונים ומערכות מידע
  גיאוגרפיות GIS

- תשריטי בית משותף
- סימון גבולות

 -חישוב כמויות
- מעקב אחרי שקיעות
  מבנים
- מדידות לשימור ולשיקום
  מבנים

-מתן חוות דעת מומחה בהליך משפטי

הנדסה אזרחית
- ייעוץ תחבורה
- תכנון כבישים
- פיקוח
- נספחי תחבורה לתוכניות
  מפורטות והסדרת חניה 
- תכניות  מפורטות לשינוי יעוד,

שינוי תוואי דרך, ושינוי זכויות בניה.